12_2
עצומה להצלת השיח הדמוקרטי והתרבותי של החברה הישראלית
 
אנו אמנים ואנשי רוח קוראים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל להימנע מחקיקת החוק המכונה "חוק הנאמנות בתרבות".
אם יחוקק החוק ניתן יהיה לשלול מימון ציבורי מכל סוג של פעילות תרבות, על בסיס שיקול דעת פוליטי לחלוטין, ויהיה בה כדי להכפיף את עולם התרבות הישראלי,  היצירה והאמנות לפרשנויות פוליטיות, להחלטות פופוליסטיות ולשיקול דעתם הרחב של גורמים פוליטיים.  

החברה הישראלית היא חברה חזקה ודמוקרטית, שחוסנה תלוי גם ביכולתה לקיים שיח מגוון, המכבד מגוון רחב של השקפות ודעות. מימון תרבות נדרש על מנת להבטיח מרחב מבוסס של מחשבה ויצירה, לטובת כלל החברה הישראלית ומגוון הזרמים והדעות בה.

בשל כך  אסור לאשר הצעה זו, אסור לאפשר שימוש של שלטון כלשהוא בתקציבי ציבור כדי למנוע את הנוכחות הלגיטימית במרחב הציבורי של דעות והשקפות מגוונות, שאינן נוחות לשלטון, ואין רבותא באיזה שלטון מדובר.
אנו קוראים לכם -  אל תחנקו את השיח הדמוקרטי, החברתי, התרבותי והאמנותי התוסס של החברה הישראלית!
 
הצטרפו לעצומה וביחד נשמור על התרבות ועל הדמוקרטיה בישראל.